Zgodnie z Ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (art. 10 ust. 1. – prawo wyboru komornika) wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego. W takim wypadku wierzyciel, chcąc dokonać wyboru komornika, powinien wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji dostarczyć oświadczenie na piśmie o korzystaniu z prawa wyboru komornika.

Wyjątkiem są sprawy o egzekucję z nieruchomości i sprawy powiązane (opróżnienie pomieszczeń, wydanie nieruchomości, wprowadzenie w posiadanie nieruchomości).