O nas

 

Egzekucja sądowa to postępowanie w ramach spraw cywilnych mające na celu zrealizowanie roszczenia wierzyciela wobec dłużnika.

Aby przeprowadzona została egzekucja komornicza, niezbędne jest:

  • dostarczenie wniosku egzekucyjnego – wzory wniosków w załącznikach,
  • dostarczenie przez wierzyciela oryginału tytułu egzekucyjnego, zaopatrzonego w klauzulę wykonalności.

W przypadkach, kiedy wierzyciel nie posiada wiedzy o niezbędnych danych osobowych lub składnikach majątkowych, ma możliwość złożenia komornikowi (wraz z wnioskiem egzekucyjnym) wniosku o poszukiwanie majątku dłużnika.